Żnińscy mundurowi podsumowali 2017 rok podczas odprawy służbowej - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

Żnińscy mundurowi podsumowali 2017 rok podczas odprawy służbowej

Data publikacji 17.01.2018

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działalność jednostki w 2017 roku. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, Komendant Powiatowy Policji w Żninie mł. insp. Artur Krajewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie mł. insp. Dariusz Biskup oraz kadra kierownicza.

Wczoraj (16.01.18) w sali odpraw żnińskiej komendy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działalność jednostki w 2017 roku. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Artur Krajewski przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie żnińskim oraz wyniki pracy policjantów pionu prewencji. Omówił w jakie inicjatywy angażowali się żnińscy mundurowi w minionym roku. Zwrócił uwagę na stopień potwierdzalności zgłoszeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie żnińskim, który jest najwyższy w całym województwie.

Wyniki pracy pionu kryminalnego omówił Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie mł. insp. Dariusz Biskup. W 2017 roku żnińska jednostka wszczęła 1187 dochodzeń, o 77 postępowań więcej niż w roku 2016 roku. Nieznacznie spadła wykrywalność ogólna z 85,8 % do 83,04 %.

Na zakończenie odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, który podsumował wyniki i podziękował żnińskim mundurowym za zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych. 

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: mł. asp. Wioleta Burzych