EGIDA-2018 w żnińskiej komendzie - Informacje - KPP w Żninie

Informacje

EGIDA-2018 w żnińskiej komendzie

Data publikacji 01.10.2018

W niedzielę (30.09.2018r.) żnińska policja prowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA -18”. W ramach ćwiczeń zaplanowane zostało specjalne szkolenie dla osób, które otrzymały przydział z wojskowej komendy uzupełnień do jednostki policji. Celem ćwiczenia było m.in. sprawdzenie stopnia osiągnięcia gotowości do działania jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji.

W niedzielę (30.09.2018r.) punktualnie o godzinie 7.00 w żnińskiej komendzie rozpoczęły się ćwiczenia obronne pn. „EGIDA-18”. Działania miały na celu sprawdzenie  realizacji  działań  w  warunkach  zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i  w  czasie  wojny, a także podnoszenie  wiedzy merytorycznej, kompetencji i  praktycznego doświadczenia.   

W związku  z  tym  do naszej  jednostki  o  wyznaczonych godzinach stawiały się osoby, którym  zostały   nadane  przydziały  organizacyjno-mobilizacyjne  do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień.

W celu wcielenia rezerwistów w szeregi jednostki konieczne było w pierwszej kolejności  odbycie spotkania z przedstawicielami WKU, którzy, jako organ wiodący, dokonywali stosownych sprawdzeń pod kątem realizacji wezwania do jednostki policji. Następnie rezerwiści odwiedzili kolejnych siedem stanowisk specjalnie przygotowanych na potrzeby ćwiczeń, gdzie zapoznani zostali z procedurą przyszłej służby.

Na początku p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żninie kom. Mariusz Gaik powitał gości obserwatorów ćwiczeń, którymi poza przedstawicielami Policji byli przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej. Wizytację w jednostce złożył także zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski. Przede wszystkim przywitano samych rezerwistów – uczestników ćwiczeń, którzy posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w KPP w Żninie.

Przybyli mężczyźni podczas ćwiczeń mieli okazję zapoznać się z szeregiem informacji na temat obronności. Mogli poznać zasady funkcjonowania Policji w systemie obronnym Rzeczypospolitej  Polskiej, zapoznać  się  z  zakresem  zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce Policji przewidzianej do militaryzacji oraz z podstawowymi zasadami ochrony informacji niejawnych, jakie obowiązują w jednostkach Policji. Słuchaczom przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania zadań służbowych. Funkcjonariusze prewencji omówili uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz rolę Policji w osiąganiu wyższych stanów obronności państwa. Rezerwiści mieli również okazję poznać podstawy prawne  działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i miejscu pełnienia służby oraz  podejmowania interwencji. Ponadto zapoznano ich  z zadaniami realizowanymi przez Policję na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz na rzecz Obrony Cywilnej. Instruktor wyszkolenia strzeleckiego omówił podstawy prawne, zasady i przypadki użycia broni palnej. Przeprowadzono również pokaz udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.

O godz. 16.00 odbyło się oficjalne zakończenie i wręczenie zaświadczeń o odbyciu lokalnego doskonalenia w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. P.o Komendanta Powiatowego Policji w Żninie  kom. Mariusz Gaik podkreślił, że przybyła grupa prezentowała wysoki poziom zdyscyplinowania, co pozwoliło przeprowadzić wszystkie przewidziane planem zajęcia w założonym czasie.

 

 

 

 

Autor: asp.szt. Edyta Gościńska
Publikacja: asp.szt. Edyta Gościńska