Informacje

Sierż. szt. Mateusz Smaga najlepszym oskarżycielem publicznym w całej Polsce!

Data publikacji 21.11.2018

W dniach 19-20 listopada 2018 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się finał I-go Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych. Garnizon kujawsko – pomorski reprezentował sierż. szt. Mateusz Smaga z Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Nasz kolega zajął I-wsze miejsce. Gratulujemy!

Konkurs, który patronatem objął Komendant Główny Policji, odbywał się w dniach 19-20 listopada 2018r. Jego celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz motywowanie do dalszego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

Finał konkursu obejmował trzy konkurencje:
- pisemny test wiedzy składający się z 50 pytań testowych zamkniętych, dotyczący znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo o ruchu drogowym;
- pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie pod kątem błędów formalnych i merytorycznych
- przygotowanie i wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego.

Po podsumowaniu punktacji przyznanej za poszczególne zadania konkursowe najlepszy okazał się 

sierż. szt. Mateusz Smaga 
z Komendy Powiatowej Policji w Żninie

Drugie miejsce zajął podkom. Krzysztof Zapała z KWP w Krakowie, a trzecie asp. szt. Leszek Momot z KWP we Wrocławiu. 
Przypomnijmy, że nasz kolega, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Barcinie, zwyciężył w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w dniu 10 października 2018r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszcz. Rywalizacja tego typu odbyła się po raz pierwszy.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy! Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i kolejnych sukcesów zawodowych.

/zdjęcia CSP Legionowo/

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: mł. asp. Wioleta Burzych