Kierownictwo - KPP w Żninie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żninie

 

 p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

kom. Mariusz Gaik

 

 

 Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

mł. insp. Krzysztof Zawołański

 

 

Publikacja: Tomasz Rajewski