Kierownictwo - KPP w Żninie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żninie

 

 Komendant Powiatowy Policji w Żninie

mł. insp. mgr  Artur Krajewski

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie

mł. insp. mgr Dariusz Biskup

 

Autor:
Publikacja: Tomasz Rajewski